O našej firme     Naše služby     Kontaktné informácie

webmaster: CTS Europe s.r.o.

Ekonomická firma s I. stupňom certifikácie ponúka nasledovné služby:
bodka.gif (43 bytes)

audítorské služby

ekonomické poradenstvo
vedenie jednoduchého a podvojného účtvoníctva
spracovanie znaleckých posudkov z oblasti účtovníctva
vzdelávacia činnosť (organizovanie rekvalifikačných kurzov z oblasti účtovníctva a výpočtovej techniky)

Správa o transparentnosti

MaDu, Ing. Matilda Duditšová, Krivá 23, 040 01 Košice